Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สมัครเป็น Partner

สมัครเป็น Dealer/Distributor
TAC : Thai  Accounting Center มีความยินดีที่จะรับสมัคร Dealer/Distributor  ทางธุรกิจเพื่อเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเราในการช่วยกันผลักดันให้ SMEs ได้ใช้ซอฟท์แวร์ที่ดีมีคุณภาพทั้งสินค้าและบริการกับเรา

คุณสมบัติการเป็น Dealer/Distributor

 • สำนักงานบัญชีทุกจังหวัด
 • บุคคลธรรมดาที่รับทำบัญชีอิสระ
 • ผู้จัดจำหน่าย Hardware และ Software
 • บุคคลทั่วไป 

 

 

หน้าที่ของ  Dealer/Distributor

 • ทำการแนะนำให้ลูกค้ามาใช้ซอฟท์แวร์ออนไลน์ซอฟท์ (SaaS) และทำการปิดการขาย (Close Sale) เท่านั้น

หน้าที่ของลูกค้า
 • จ่ายชำระค่าบริการรายเดือนโดยโอนเงินผ่านทางธนาคารเท่านั้น
 • เรียนรู้การใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ E-Learning และ FAQ ออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมงทุกที่ทุกเวลา
 • สอบถามปัญหาข้อซักถามต่างๆผ่านทางโทรศัพท์ได้ตลอดเวลาตามเวลาทำการของบริษัทออนไลน์ซอฟท์


เอกสารและหลักฐานในการสมัครเป็น
Dealer/Distributor

 • ภพ.20 หรือหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา)
 • ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของท่าน (ออนไลน์ซอฟท์จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านทุกวันที่ 15 ของแต่ละเดือน)

ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครมาที่

บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

615 อาคารจิตต์อุทัย ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

Tel: (02) 739-5970-1 Fax: (02) 739-5910, (02) 739-5940

E-mail : contact@tacthai.com

Website : http://tacthai.oonvalley.com

 
 

TAC : Thai  Accounting Center มีความยินดีที่จะรับสมัครพันธมิตรทางธุรกิจเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเรา เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินธุรกิจ ในฐานะเป็นตัวแทนจำหน่าย Software ของทาง TAC : Thai  Accounting Center โดยยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทุกจังหวัดทั่วประเทศ
กรุณากรอกแบบฟอร์มสมัครเป็น Partner
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai