Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ


"บริษัทของเรากำลังมองหาโปรแกรมบัญชีที่จะนำมาใช้ในการลดขั้นตอนต่าง ๆ อยู่แต่ก็ไม่มีข้อมูลที่น่าสนใจ จนบริษัทเราได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ แนะนำให้ใช้โปรแกรมบัญชี myAccount เมื่อเราได้ทำการศึกษาข้อมูลตามที่ได้แนะนำมา ก็ตกลงที่จะเลือกใช่โปรแกรมบัญชี myAccount "


คุณอารีรัตน์  จารุวรรณสถิต

ตำแหน่ง : ผู้สอบบัญชี, สำนักงานสุเทพการบัญชีและทนายความ

:: ทุนจดทะเบียน : n/a   :: จำนวนพนักงาน : 6 คน
     
 
เพราะเหตุใดจึงเลือก
โปรแกรมบัญชี myAccount มาให้ใช้ในการทำงาน
   " หลังจากที่ได้ศึกษาโปรแกรมบัญชี myAccount จากการที่ได้รับคำแนะนำจากบริษัทลูกค้าและผู้สอบบัญชีท่านอื่นๆ แล้ว
ก็รู้สึกว่าโปรแกรมบัญชี myAccount ตรงกับความต้องการของเราจิงๆ  เพราะโปรแกรมใช้งานง่าย ประมวลผลได้อย่างถูกต้อง และ
เป็นที่ยอมรับของบริษัทลูกค้า และ ผู้ตรวจสอบบัญชีท่านอื่นๆ ด้วย "
 

ขยายหน้าจอ : Double Click ที่หน้าจอ หรือ Click ขวาที่หน้าจอ > Zoom > Full Screen


 
 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai