Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

การแบ่งรายได้

   การแบ่งรายได้ของ บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด

   บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด แบ่งรายได้กันดังนี้
      •  แบ่งรายได้ 30% จากราคาขายซอฟท์แวร์เป็นค่าลิขสิทธ์ซอฟท์แวร์ให้บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
      •  แบ่งรายได้ 30% จากราคาขายซอฟท์แวร์ให้กับผู้ที่จำหน่ายซอฟท์แวร์เป็นค่าคอมมิชชั่น
      •  ส่วนที่เหลือ 40% จากราคาขายซอฟท์แวร์ให้ บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จำกัดสำหรับค่าบริหารจัดการต่อไป
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai