Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สิทธิประโยชน์

 สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้น

     •  ได้รับโปรแกรมบัญชี  myAccount (Version สำนักงานบัญชี) ของบริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ฟรีตลอดชีพ
     •  สำหรับผู้ถือหุ้นทุกคนที่ทำการขายซอฟท์แวร์ให้กับลูกค้า จะได้รับค่า Commission 30%
         (และได้รับทุกปีในกรณีที่ลูกค้าต่ออายุการใช้งาน)
     •  ได้รับเงินปันผลจากการลงทุน
     •  ได้รับสิทธิ์โปรโมทสำนักงานบัญชีที่ www.B2BThai.com และได้รับ Company Website ฟรี
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai