Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search

สำนักงานบัญชี ร่วมแรงและแบ่งปัน

สำนักงานบัญชี ร่วมแรงและแบ่งปัน

     จากแนวความคิดอิงโมเดลมาจาก ธนาคารคนจน ของ มูฮัมหมัด ยูนุส ชาวบังคลาเทศ ผู้ก่อตั้งธนาคารคนจนเป็นคนแรกของโลก รวมถึงโมเดล “ธนาคารซอฟท์แวร์ ร่วมแรงและแบ่งปัน” ซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบจาก “ธนาคารคนจน”  ทำให้เกิดแนวความคิดต้องการซอฟท์แวร์ดีๆสำหรับ“สำนักงานบัญชี” โดยเฉพาะ

   
 
     และจากโมเดลนี้เองจึงก่อให้เกิดการรวมตัวกันของสำนักงานบัญชีไทยทั่วประเทศ รวมถึงผู้ที่คร่ำหวอดในวงการบัญชีร่วมผนึกกำลังในการร่วมกลุ่มสร้างสังคมคนบัญชีขึ้น เพื่อยกระดับมาตรฐานการทำงานของคนบัญชีให้ทันสมัยสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงการแบ่งปันความรู้เทคโนโลยีและแบ่งปันรายได้ซึ่งกันและกันโดย บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำอันดับ 1 ในการพัฒนาซอฟท์แวร์บัญชีของคนไทยเพื่อคนไทย โดยสามารถตอบสนองการทำงานทางด้านบัญชีให้มีประสิทธิภาพลดระยะเวลาและขั้นตอน การทำงานให้น้อยลงและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับสำนักงานบัญชีควบคู่ไป ด้วย บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด จึงเปิดขายหุ้นให้กับสำนักงานบัญชี รวมถึงผู้รับทำบัญชีอิสระ ทั่วประเทศที่ สนใจทำธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับมาตรฐานด้านบัญชีและร่วมสร้างอนาคตใหม่ของสังคมบัญชีไทยร่วมกัน 

Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai