Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
โปรแกรมบัญชี myAccount

โปรแกรมบัญชีสำหรับธุรกิจ SMEs ที่เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยากซับซ้อน มีเมนูการทำงานทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ โดยเลือกการทำงานแบบระบบ LAN หรือ Standalone สามารถบันทึกข้อมูลแบบ Real Time เพื่อประโยชน์ในการเรียกดูรายงานทันทีที่มีการบันทึกรายการโปรแกรม POS

ซอฟท์แวร์บริหารร้านค้าปลีกสำเร็จรูป เหมาะสำหรับธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง รองรับการ ทำงานทั้งธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ที่มีปริมาณข้อมูลเป็นจำนวนมาก เช่น ดิสเคาว์สโตร์, ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น หรือธุรกิจที่มีสาขาจำนวนมาก ช่วยบริหารงานขายหน้าร้านอย่างสะดวกและรวดเร็ว พร้อมแคมเปญที่หลากหลาย ช่วยงานด้านการตลาดและสามารถเชื่อมต่อกับระบบบัญชี โปรแกรมWINSpeedโปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชียุคใหม่Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
หางานทั่วไทย
B2BThai