Site MapContact Us
Buy Now or Call 0-2402-6136
Search
โปรซอฟท์จะก้าวเข้าสู่ยักษ์ใหญ่ซอฟท์แวร์ไทย

เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าที่ต้องการเปลี่ยนซอฟท์แวร์จาก Window Application เป็น Web Application โปรซอฟท์ได้ลงทุนเป็นจำนวนเงินกว่า 40 ล้านบาทเป็นค่าที่ดินและค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ที่จังหวัดเชียงใหม่ที่จะทำให้สามารถรองรับพนักงานได้ประมาณ 300 คนเป็นอย่างน้อยและโปรซอฟท์มีแผนการขยายงานในอนาคตอันใกล้นี้อีกมากเพื่อให้สามารถรองรับพนักงานที่จะเพิ่มขึ้นอีกเป็นพันคนเข้าชม : 2111
เหตุผลที่โปรซอฟท์เลือกเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาซอฟท์แวร์

เพราะประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับกรุงเทพ ค่าที่ดินราคาไม่แพง อากาศดี อาหารดี คนดี มีภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมกับการพัฒนาซอฟท์แวร์อย่างมาก เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาภาคเหนือมีมหาวิทยาลัย 8 แห่ง และโปรซอฟท์เชียงใหม่สามารถดึงดูดนักโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆให้เข้ามาทำงานที่เชียงใหม่ได้ไม่ยากเข้าชม : 3416
พนักงานที่ทำงานร่วมกับโปรซอฟท์ต้องมีความเป็นอยู่ที่ดี

เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าที่โปรซอฟท์สามารถให้ในสิ่งที่พนักงานต้องการได้ เพราะเราอยู่ในธุรกิจไอทีที่กำลังเจริญเติบโต ทุกบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้ไอที เราได้รวบรวมคนเก่ง คนดี คนที่ใช่ มาทำงานร่วมกันอย่างมาก ผลงานที่ออกมามีคุณภาพตามลูกค้าต้องการทำให้เรามีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในเวลาอันรวดเร็ว โปรซอฟท์ได้สะสมเงินทุนไว้เป็นจำนวนมากเพื่อความมั่นคงของพนักงานทุกคนเข้าชม : 2303
คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

สิ่งที่เราทุกคนต้องการในชีวิตคือคุณภาพชีวิต งานไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิต งานเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเท่านั้น เราอยากเห็นพนักงานทุกคนในโปรซอฟท์มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า เช่นทำงานอย่างมีความสุข อากาศดี อาหารดี สังคมดี อารมณ์ดี การเดินทางสะดวกสะบาย รถไม่ติด ที่อยู่อาศัยที่ทำงานไม่มีมลพิษ ค่าครองชีพไม่แพง เป็นเมืองที่น่าอยู่น่าอาศัย มีวัฒนธรรมที่ดีงามโปรซอฟท์เชียงใหม่ตอบโจทย์คุณได้แน่นอนเข้าชม : 1950
ชีวิตการทำงานเริ่มต้นอีกครั้งที่เชียงใหม่

เดือนกุมภาพันธ์ 2554 เป็นวันที่ผมได้นำโปรซอฟท์ก้าวเข้าสู่อุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อย่างเต็มตัว หลังจากที่ได้เดินทาง มาเที่ยวที่เชียงใหม่อีกครั้งเป็นเวลาหลายๆวัน สิ่งที่สัมผัสได้คือเชียงใหม่เป็นเมืองที่น่าอยู่มาก อากาศดี มีความพร้อมและเหมาะสมที่จะทำให้เกิดเป็นอุตสาหกรรมซอฟท์แวร์อย่างเต็มรูปแบบเข้าชม : 2203
Change Or Die ?

มีคนเคยถามผมว่า "คุณจะยอมเปลี่ยนแปลงหรือคุณจะยอมตาย?" เขาคนนั้นได้ให้แนวคิดในการทำธุรกิจแก่ผมอย่างมาก ผมไม่เคยลืมบุญคุณของเขาเลยแม้ว่าจะล่วงเลยมาหลายปีแล้ว ต้องยอมรับว่าการจะทำธุรกิจให้อยู่รอดและ ให้เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องต้องปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกของความเป็นจริงมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกวินาทีเข้าชม : 1864
เปิดโอกาสให้นักบัญชียุคใหม่

หากคุณเป็นคนที่ต่อสู้ มุ่งมั่น ขยัน อดทน เรียนรู้ตลอดชีวิต มีจิตวิญญาณที่ไม่เคยยอมแพ้ มีความสนใจที่จะนำเทคโนโลยีไปพัฒนาหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ ผมเชื่อว่าคุณสามารถทำสำนักงานบัญชีให้ประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก ผมและทีมงานผู้มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจยินดีให้คำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือในเรื่องอื่นๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวคุณได้อย่างแน่นอนเข้าชม : 2703
เราจะสร้าง Social Network ของคนบัญชี

เราจะสร้างชุมชนของคนบัญชีให้เกิดขึ้นทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นเพื่อน เป็นพี่ เป็นน้องกัน เราจะทำให้เกิดความแตกต่างให้เกิดขึ้นในแวดวงสังคมของคนบัญชี โดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบต่อกันและกัน ซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มสร้างสังคมนักบัญชีผ่านทาง Facebook โดยใช้ชื่อ บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด สำนักงานบัญชีร่วมแรงและแบ่งปันเข้าชม : 4076
ทำไมต้องให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศถือหุ้นในบริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด ?

ผมเกิดมากับอาชีพนักบัญชี เคยเปิดสำนักงานบัญชีมาก่อนที่จะมาทำโปรซอฟท์ เจ้าของสำนักงานบัญชีส่วนใหญ่เกิดจากชนชั้นกลาง เป็นคนต่างจังหวัด ไม่ได้เกิดจากตระกูลที่ร่ำรวย ผมเชื่อมั่นว่าเมื่อเขามาถือหุ้นใน บริษัท ไทย แอคเคาท์ เซ็นเตอร์ จำกัด จะทำให้สำนักงานบัญชีมีเทคโนโลยีที่ดีนำไปพัฒนาสำนักงานของตนเองและนำไปพัฒนาลูกค้าของตนเอง ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง สุดท้ายรายได้ส่วนหนึ่งก็จะกลับมาตอบแทนสู่สำนักงานบัญชีอย่างแน่นอนเข้าชม : 2551
3 ประสานทำให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่

เมื่อสำนักงานบัญชีทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นฝ่ายขาย โปรซอฟท์ทำหน้าที่เป็นฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท ไทย แอคเคาท์ติ้ง เซ็นเตอร์ จำกัด ทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริการลูกค้า ผมมีความเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าลูกค้า SME ทั่วประเทศจะได้รับประโยชน์จากการได้ใช้ซอฟท์แวร์ของเราอย่าง แน่นอน ผมตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะพัฒนาโปรแกรมบัญชี สำนักงานบัญชียุคใหม่ ให้สำนักงานบัญชีทั่วประเทศได้ใช้ เพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับโปรแกรมบัญชี myAccount ที่ลูกค้า SME นำไปใช้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเข้าชม : 2330
หน้า 1/2 (11 รายการ)[1] 2 
Service
Complain
ContactUs
Download
SoftbankThai
รับทำเว็บไซต์
B2BThai